Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/blokjeom/domains/2dive.nl/public_html/mphp/Database.php on line 94

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/blokjeom/domains/2dive.nl/public_html/index.php on line 16
Waarom zou je gaan duiken? 2Dive geeft uitleg een gaat op onderzoek.

Medische contra-indicatie

Helaas kunnen sommige mensen niet duiken door medische redenen of andere condities die ervoor zorgen dat duiken te gevaarlijk is voor hunzelf en/of hun buddy. Deze condities worden absolute contra indicaties genoemd.
De onder genoemde punten worden als absolute contra indicatie beschouwd.

Astma
Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen waar ongeveer 3 op de 100 mensen last van heeft. Sommige vormen van astma wordt opgewekt door inspanning, of versterkt door koude, droge lucht, omstandigheden die voorkomen bij het duiken. Tijdens een astma-aanval zwellen de luchtwegen op en is normaal ademhalen onaangenaam. Met name de uitademing gaat onaangenaam. Ademnood als gevolg van een verhoogd kooldioxideniveau kan het gevolg zijn, wat weer snel gevolgd kan worden door paniek. Dit kan gevaarlijke gevolgen hebben aan land en helemaal onderwater!
Veel astmapatiënten behandelen hun ziekte met medicijnen die de bronchiën verwijden, meestal worden deze geïnhaleerd. Astmapatiënten die op deze manier hun astma onder controle hebben kunnen deze symptoombestrijders zien als genezing voor de kwaal, maar dit is echter niet het geval.

Emfyseem
Emfyseem wordt gekenmerkt door de aftakeling van de longblaasjes, waardoor het ademen moeilijker wordt. Het is onwaarschijnlijk dat iemand die aan emfyseem lijdt de behoefte zou hebben om te duiken, maar hoe dan ook ze mogen ook niet duiken. Emfyseem wordt behandeld met zuurstof en beademing-therapie in een poging om de voortdurende aftakeling van de longfunctie te stabiliseren. Ademen is zo moeilijk omdat de elasticiteit van de longen verloren gaat zodat het middenrif kan inklappen als de long zich verkleint. Delen van de long zijn verzwakt door emfyseem. Deze delen zijn gevoeliger voor het vasthouden van lucht en kunnen makkelijker scheuren tijdens een opstijging wanneer de lucht uitzet. Vanzelfsprekend is het dus gevaarlijk om te gaan duiken met het verhoogde risico op een ernstige aandoening, zoals een luchtembolie.

Chronische bronchitis
Chronische bronchitis is een ernstige ontsteking van de hoofdluchtwegen die het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan rook (inclusief tabaksrook), irriterende dampen en luchtvervuiling of als gevolg van een bacteriële infectie van de longen. Acute bronchitis kan behandeld worden met antihistamine, antibiotica en luchtwegverwijders.
Helaas kunnen deze medicijnen zelf een contra-indicatie zijn voor het duiken. Chronische bronchitis gaat vaak samen met chronisch hoesten en kan ook borstpijn veroorzaken. Terwijl je zou denken dat iemand met deze aandoening niet zou willen duiken zijn er meer duikers dan men zou verwachten die zware rokers zijn of regelmatig blootgesteld worden aan longirritatie. De ademhalingsfunctie en longweefsel van deze mensen zijn te problematisch om duiken toe te staan.

Suikerziekte
Suikerziekte wordt ook wel een stofwisselingsstoornis genoemd. Enkele ernstige vormen van suikerziekte moeten behandeld worden met insuline-injecties, een hormoon wat normaal gesproken door het lichaam aangemaakt wordt, om de persoon normaal te laten functioneren, gebaseerd op een normale inspanning.
Zonder de juiste dosering insuline voor de onvoorspelbare inspanning van het duiken kan het bloedsuikerspiegel van de patiënt zo onregelmatig worden dat het verwarring, bewusteloosheid of zelfs de dood kan veroorzaken. De kans op bewusteloosheid onderwater geeft een onverantwoordelijk hoog risico voor de duiker en zijn buddy onderwater. Suikerpatiënten die hun ziekte na verloop van tijd goed onder controle hebben kunnen nog steeds lijden aan dezelfde effecten. Doordat je voor de duik niet weet hoeveel inspanning je moet leveren tijdens een duik wordt het onmogelijk om de juiste hoeveelheid insuline af te stemmen voor de juiste stofwisseling. Door de onvoorspelbare gezondheidssituatie van de diabeticus en het feit dat de veiligheid van anderen in gevaar gebracht zou kunnen worden wordt er door sommige organisaties aangeraden dat insuline afhankelijke suikerpatiënten niet mogen duiken.

Aderverkalking
Bij aderverkalking, is er sprake van een algehele verdikking of verharding van de slagaderwand, veroorzaakt door de afzetting van vet langs de binnenwand waardoor de bloedtoevoer naar het hart belemmerd wordt. Het gevolg hiervan is een verlaging van het vermogen van het hart om het bloed door het lichaam te pompen en een verhoging van de bloeddruk (hypertensie). Het hart moet harder werken en zelfs de extra inspanning kan nog steeds onvoldoende zijn om normale bloedsomloop te realiseren. De slechte bloedsomloop is met name een ernstig probleem niet alleen omdat duiken zwaar fysieke arbeid kan zijn maar omdat de afgifte en opname van gassen ook niet normaal kan verlopen en alle rekenmodellen met betrekking tot de afgifte van stikstof in de decompressietabellen en computers niet meer overeen komen met de werkelijkheid. Het is nu onmogelijk om te voorspellen of er kans is op decompressieziekte en de kans op decompressieziekte wordt onacceptabel hoog.

Hartkwalen
Het hart is het belangrijkste orgaan in ons lichaam. Als er signalen zijn van gebrekkig functioneren is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden en dit niet te negeren door gewoon te gaan duiken.

De meest bekende afwijkingen zijn:

- dichtgeslibde aders
- lekkende tussenschotten
- niet goed sluitende kleppen
- hartritmestoornissen
- totale uitval van de hartfunctie

Epilepsie
Epilepsie is een verzamelnaam voor een groep van neurologische aandoeningen die gekenmerkt wordt door verwarring, onvrijwillige spiersamentrekkingen, verlies van controle over de motoriek, bewusteloosheid of periodieke stuiptrekkende toevallen. Ondanks dat de ziekte boven water redelijk succesvol behandeld kan worden met medicijnen is de kans op een toeval in of onderwater altijd aanwezig. Dit kan weer lijden gevaarlijke situaties en verdrinking. Epilepsie valt daarom ook onder de absolute conta-indicaties en mogen mensen die lijden aan epilepsie niet duiken.


Ook kan er een situatie ontstaan waardoor duiken op een bepaald tijdstip te gevaarlijk is vanwege een verhoogde kans op een ziekteverschijnsel. Dit noemen we tijdelijke contra indicaties. De onder genoemde punten worden als tijdelijke contra indicaties gezien.

Zwangerschap
Duiken tijdens een zwangerschap is gevaarlijk omdat er tot zover bekend geen onderzoek is gedaan naar de directe of indirecte korte of lange termijn effecten van druk op de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Oorpijn en luchtweginfecties
Ook duiken met oorpijn of met luchtweginfecties is niet veilig. Ook een lichte verkoudheid of hoest kunnen gevaarlijk zijn. De normale loopneus die wordt veroorzaakt door een verkoudheid is het gevolg van een verhoogde slijm productie waardoor je waarschijnlijk niet meer volgens de normale methodes kunt klaren. Met oor squeeze en reverse blocks tot mogelijk gevolg. Met mogelijk gescheurde trommelvliezen en kans op gehoorbeschadigingen als gevolg.

Medicijngebruik
Bij het gebruik van bepaalde medicijnen is het niet verstandig om te gaan duiken. Blootstelling aan verhoogde druk kan een onvoorspelbare invloed hebben op de werking en resultaat van het medicijn en kan de door de arts voorgeschreven dosering van de kuur onjuist maken. Onder de gevallen, ongeacht wat voor medicijn iemand neemt, is het beter om te wachten tot de conditie beter is voordat je weer gaat duiken.