Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/blokjeom/domains/2dive.nl/public_html/mphp/Database.php on line 94

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/blokjeom/domains/2dive.nl/public_html/index.php on line 16
2Dive helpt je met het leren van je duiktheorie!

Druk in vloeistoffen

Tot nu toe hebben we gezien hoe druk zich opbouwt in de atmosfeer, door de enorm hoge luchtkolom en de vele liters van 1,03g wordt toch een behoorlijke druk opgebouwd. Water heeft echter een compleet ander soortelijk gewicht dan lucht namelijk 1kg per liter bijna 1000 keer zo zwaar. Onderwater drukken er al snel vele kilo's water op alles wat zich daar bevindt. Hoe dieper we onderwater komen hoe meer kilo's water er zich boven ons bevinden en hoe hoger de druk. De wet van Pascal schrijft voor:

Een druk die wordt uitgeoefend op een vloeistof die zich in een geheel gevuld en gesloten vat bevindt, zal zich onverminderd in alle richtingen voortplanten.


Uit deze wet kunnen we concluderen dat de druk onderwater alleen afhankelijk is van de diepte waarop we meten. Het maakt dus niet uit of we in een put, grot of de open zee duiken, in alle gevallen zal de waterdruk alleen afhangen van de diepte waarop we duiken. Druk die wordt veroorzaakt door een waterkolom wordt hydrostatische druk genoemd. Bij hydrostatische druk rekenen we de atmosferische druk dus niet mee. Als we de atmosferische druk en de hydrostatische druk bij elkaar optellen spreken we van absolute druk.

De hydrostatische druk kunnen we berekenen door het totale gewicht van de waterkolom te berekenen die op een bepaald oppervlakte drukt. Op een diepte van 10 meter staat er op een oppervlakte van 1m2 een waterkolom van 1m2 * 10m = 10m3. 1m3 zeewater weegt 1080kg, 10m3 zeewater weegt dus 10800kg. Het totale gewicht van de waterkolom op de gekozen m2 is dus gelijk aan 10800kg. De druk in dit voorbeeld is gelijk aan 10800kg/m2. Om van m2 naar cm2 om te rekenen kunnen we delen door 10000. hieruit volgt 10800kg/m2 = 1,08kg/cm2. We weten dat 1 bar gelijk is aan 1,02kg/cm2. de druk op een diepte van 10m in zout water is dus gelijk aan (1,08kg/cm2) / (1,02kg/cm2) = 1,06bar. Ongeveer kunnen we stellen dat per 10m diepte de druk met 1bar wordt verhoogd. Met deze vuistregel kunnen we snel berekenen dat op 20m de hydrostatische druk 2bar bedraagt en op 30m 3bar.

Om voor een bepaalde diepte de absolute druk te berekenen moeten we bij de hydrostatische druk de atmosferische druk optellen. Op zeeniveau bedraagt de atmosferische druk ongeveer 1bar. Hieruit volgt dat de absolute druk op een diepte van 20m (2bar hydrostatisch en 1bar atmosferische druk) 3bar is. Op 20m is de druk die op ons lichaam wordt uitgeoefend dus 3x zo hoog als normaal aan de oppervlakte.
Als we echter in een bergmeer zouden duiken dat zich op (hypothetisch) 5000m bevindt dan is de atmosferische druk slechts 0,5bar en is de absolute druk op 20m diepte 2,5bar. Dit is dus 5x zo hoog als aan de oppervlakte. Duiken in bergmeren vereist daarom ook speciale berekeningen en apparatuur.